Equip humà

Olis de Catalunya és conscient que el seu equip humà és una part fonamental del seu èxit. Per això cuidem la nostra gent i ens preocupem d’ajudar-la a créixer dins i fora de l’empresa, facilitant mesures de conciliació entre la vida laboral i familiar.

Olis de Catalunya té la vocació de mantenir relacions a llarg termini amb els seus treballadors/es, fomentant la contractació fixa del personal (91% plantilla) i afavorint les condicions per a que la mitjana de permanència a l’empresa sigui alta (superior als 13 anys).